پرسش و پاسخهای متداول

سرویس ایمیل دانشگاه به چه کسانی ارائه می شود؟
آخرین بروز رسانی 4 years ago

به همه دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه سرویس ایمیل ارائه می شود.

لطفا شکیبا باشید!

لطفا شکیبا باشید... این کار چند ثانیه ای طول می کشد!