به مرکز پشتیبانی خوش آمدید

به منظور ساده کردن درخواست‌های پشتیبانی و خدمت بهتر به شما، ما از یک سیستم پشتیبانی استفاده می‌کنیم. به هردرخواست پشتیبانی یک شناسه منحصر به فرد اختصاص داده می‌شود که می‌توانید از آن برای پی‌گیری روند پیشرفت و پاسخ‌هابه صورت آنلاین استفاده کنید. ما آرشیو کامل و تاریخچه تمام درخواست‌های پشتیبانی شما را فراهم می‌کنیم. برای ارسال درخواست نشانی ایمیل معتبر مورد نیاز است.